SHOSTAKOVICH/Syphony No.7 "Leningrad" (2017/09/09) の記事画像